Onsdag den 25. marts:

Sejs-Svejbæk I.F. forlænger nedlukningen til og med 13. april 2020.

SSIF: Forholdsregler vedrørende covid-19

Kære alle medlemmer af Sejs-Svejbæk I.F. samt brugere af Multihuset

Myndighederne har besluttet at forlænge det midlertidige forbud mod indendørs sports- og fritidsaktiviteter – herunder træning i fitnesscentre. Forbuddet gælder nu foreløbigt frem til og med den 13. april 2020.

Hovedbestyrelsen i Sejs-Svejbæk I.F. bakker til fulde op om myndighedernes beslutning og forlænger samtidig vores egen nedlukning af samtlige inden- og udendørsaktiviteter i Sejs-Svejbæk I.F. indtil efter påske.

Hovedbestyrelsen opfordrer dog alle medlemmer til fortsat at holde sig aktive i den skønne natur, der omgiver os. Vi opfordrer dog indtrængende til, at al udendørs træning sker alene eller med ens nærmeste – og naturligvis med stor afstand til hinanden.

Bestyrelsen i DSI Klubhuset har desuden besluttet at forlænge nedlukningen af Multihuset frem til og med den 13. april 2020. Det betyder, at der er adgang forbudt i hele huset i hele perioden. Alle medlemmer af Sejs-Svejbæk I.F. – uden undtagelse – skal respektere dette forbud.

Vi står sammen ved at holde afstand. Hold jer friske!

På vegne af hovedbestyrelsen

Mikkel Tholstrup Dahlqvist 
Formand
Sejs-Svejbæk I.F.

mikkel@midah.dk
Tlf.: 2015 7076

Sejs Svejbæk I. F.

Sejs-Svejbæk Idrætsforening er en flerstrenget forening med 10 afdelinger, der hver især har tilbud til områdets børn og voksne inden for en række hovedidrætsområder. Gennem de enkelte afdelingers tilbud ønsker vi at fremme ligeværd, tolerance og respekt.

Idrætsforeningens hjemmeside skaber overblik over de mange tilbud og giver informationer, som er nyttige, hvis du som ny er på jagt efter et sted at dyrke din idræt, når dit barn skal begynde med idræt og ellers blot for at se, hvad der sker på det idrætslige felt i lokal-samfundet.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Det er besluttet at gøre mødereferater offentlig tilgængelige efter hvert HB-møde.

Referaterne finder du på siden ‘Om SSIF’

Nostalgi

Nostalgiske billeder

Jubilæumsskrift fra Klubhusets 25 års jubilæum