Slide Tilmeld
dit hold her!
I kan stadig nå det...
Seneste tilmelding er rykket til d. 1. maj
REMA 1000 Cup 2021 Afholdes i Sejs-Svejbæk d. 25.-27. juni

Invitation til REMA 1000 Cup 2021 er nu klar – læs den her

Sejs Svejbæk I. F.

Sejs-Svejbæk Idrætsforening er en flerstrenget forening med 10 afdelinger, der hver især har tilbud til områdets børn og voksne inden for en række hovedidrætsområder. Gennem de enkelte afdelingers tilbud ønsker vi at fremme ligeværd, tolerance og respekt.

Idrætsforeningens hjemmeside skaber overblik over de mange tilbud og giver informationer, som er nyttige, hvis du som ny er på jagt efter et sted at dyrke din idræt, når dit barn skal begynde med idræt og ellers blot for at se, hvad der sker på det idrætslige felt i lokal-samfundet.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Det er besluttet at gøre mødereferater offentlig tilgængelige efter hvert HB-møde.

Referaterne finder du på siden ‘Om SSIF’

Nostalgi

Nostalgiske billeder

Jubilæumsskrift fra Klubhusets 25 års jubilæum