Ny forpagter i Multihuset i Sejs-Svejbæk IF

Ny forpagter til Multihuset i Sejs-Svejbæk nu på plads.

1. august overtages forpagtningen i Multihuset af Flemming Møldrup.

Flemming har de seneste 4 år været bestyrer af Silkeborg KFUM’s Klubhus på fritidsbasis, tillige med en ansættelse ved FTZ-autodele, som han nu for begges vedkommende fratræder for fuldt ud at kunne hellige sig jobbet som forpagter.

Flemming er et foreningsmenneske, der udover at have været fodboldspiller i SIF, har fungeret som fodboldtræner i diverse klubber, herunder også i Sejs-Svejbæk, hvor han fra 2000 var i klubben i 8 år, fordelt over en periode på 10 år.

Vi glæder os til at byde Flemming velkommen og håber at alle vil tage godt imod ham.

Multihuset i Sejs-Svejbæk        Sejs-Svejbæk IF


Sejs Svejbæk I. F.

Sejs-Svejbæk Idrætsforening er en flerstrenget forening med 10 afdelinger, der hver især har tilbud til områdets børn og voksne inden for en række hovedidrætsområder. Gennem de enkelte afdelingers tilbud ønsker vi at fremme ligeværd, tolerance og respekt.

Idrætsforeningens hjemmeside skaber overblik over de mange tilbud og giver informationer, som er nyttige, hvis du som ny er på jagt efter et sted at dyrke din idræt, når dit barn skal begynde med idræt og ellers blot for at se, hvad der sker på det idrætslige felt i lokal-samfundet.