Badminton for voksne

FleksiFjer

Seniorer, oldboys og oldgirls

Ovenstående voksne spiller hver onsdag aften

Læs mere her ->

Sæsonen starter op fra uge 34. Tilmelding via hjemmesiden

-> -> -> Tilmeld dig her <- <- <- Badminton for voksne

FleksiFjer er for den voksne badmintonspiller - hver mandag aften

Læs mere her ->
John Mogensen Duo

JOHN MOGENSEN LIVE DUO

Musik i Multihuset Onsdag d. 29. september kl. 19.30 Læs mere her ->
Inden koncerten er der mulighed for fællesspisning kl. 18,00.
Miniton Miniton

Badminton for børn 3-6 år
og deres forældre.

Søndag kl 9-10
i Mulithuset

Læs mere eller tilmeld jer her ->
Fitness

Sejs Svejbæk I. F.

Sejs-Svejbæk Idrætsforening er en flerstrenget forening med 10 afdelinger, der hver især har tilbud til områdets børn og voksne inden for en række hovedidrætsområder. Gennem de enkelte afdelingers tilbud ønsker vi at fremme ligeværd, tolerance og respekt.

Idrætsforeningens hjemmeside skaber overblik over de mange tilbud og giver informationer, som er nyttige, hvis du som ny er på jagt efter et sted at dyrke din idræt, når dit barn skal begynde med idræt og ellers blot for at se, hvad der sker på det idrætslige felt i lokal-samfundet.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Det er besluttet at gøre mødereferater offentlig tilgængelige efter hvert HB-møde.

Referaterne finder du på siden ‘Om SSIF’

Nostalgi

Nostalgiske billeder

Jubilæumsskrift fra Klubhusets 25 års jubilæum