Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i

Sejs-Svejbæk I.F. den 18. juni kl. 19-20

Kære medlemmer i Sejs-Svejbæk I.F.

Hovedbestyrelsen i idrætsforeningen indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 18. juni 2020, kl. 19-20 i Klubhushallen (samt online – se nedenfor).

BAGGRUND:
Byrådet i Silkeborg Kommune har besluttet at bevilge yderligere to millioner kroner til udvidelsen af idrætsfaciliteterne i Sejs-Svejbæk via puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.

For at få adgang til det fulde beløb, kræver det, at lokalsamfundet i Sejs-Svejbæk investerer et tilsvarende beløb i projektet. Idrætsforeningen har allerede på en ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2019 besluttet at investere op til 2,1 millioner kroner i en udvidelse af det kommende kunstgræsanlæg i Kirsebærgårdens Skov. Men med de nye puljemidler kan idrætsforeningen inden for den ramme, som den ekstraordinære generalforsamling allerede har godkendt, også realisere en tribune med plads til godt 300 siddende publikummer i den kommende, kommunale hal 2.

Det kræver blot, at en ekstraordinær generalforsamling godkender, at der ændres på anvendelsen af de allerede godkendte midler.
I henhold til vedtægternes §14 indkalder hovedbestyrelsen I Sejs-Svejbæk I.F. derfor til en ekstraordinær generalforsamling.

BESLUTNINGSFORSLAG:
Hovedbestyrelsen i Sejs-Svejbæk I.F. indstiller til beslutning, at idrætsforeningen omfordeler anvendelsen af de 2,1 millioner kroner, som den ekstraordinære generalforsamling har afsat til udvidelsen af kunstgræsanlægget i Kirsebærgårdens Skov, således, at der anvendes op til 1,1 millioner kroner (fra fodboldafdelingen) på udvidelsen af kunstgræsanlægget samt en million kroner (fra hovedafdelingen) på etableringen af siddepladser i hal 2.

Begge projekter udløser hver en million kroner fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter, og dermed kan den samlede anlægssum på knap fire millioner kroner til de to projekter realiseres med 2,1 millioner kroner fra lokalsamfundet.

LÆS MERE I FORENINGSNYT:
Læs mere om hovedbestyrelsens beslutningsforslag i det kommende nummer af Foreningsnyt på side 5-8.

VIGTIG: Billederne på side 5, 6 & 7 viser, hvordan området kan komme til at se ud i fremtiden, hvis der på et tidspunkt bliver rejst penge nok til hovedbestyrelsens fulde vision for området – det er udbygningen af den kommende hal 2, som er skitseret på side 8, at der skal stemmes om på den ekstraordinære generalforsamling.

FYSISK & ONLINE MØDE:
På grund af de særlige omstændigheder vedrørende forsamlingsforbuddet har hovedbestyrelsen besluttet at gennemføre generalforsamlingen dels med fysisk fremmøde for 30-50 personer (fra alle afdelinger samt DSI Klubhuset) samt et online videomøde. Den nærmere model vil blive meldt ud til alle medlemmer senest den 11. juni 2020.

Tilmeld dig gerne begivenheden i Facebook-gruppen Sejs-Svejbæk INFO.

DAGORDEN:
Den ekstraordinær generalforsamling gennemføres med følgende dagsorden:

1) Velkomst
2) Valg af dirigent og referent
3) Orientering fra formand Mikkel Tholstrup Dahlqvist
4) Spørgsmål fra medlemmerne
5) Generalforsamlingens accept eller afslag af hovedbestyrelsen indstilling til beslutning.

På hovedbestyrelsens vegne

Mikkel Tholstrup Dahlqvist
Formand
Sejs-Svejbæk I.F.

Tlf.: 2015 7076
mikkel@midah.dk

Sejs Svejbæk I. F.

Sejs-Svejbæk Idrætsforening er en flerstrenget forening med 10 afdelinger, der hver især har tilbud til områdets børn og voksne inden for en række hovedidrætsområder. Gennem de enkelte afdelingers tilbud ønsker vi at fremme ligeværd, tolerance og respekt.

Idrætsforeningens hjemmeside skaber overblik over de mange tilbud og giver informationer, som er nyttige, hvis du som ny er på jagt efter et sted at dyrke din idræt, når dit barn skal begynde med idræt og ellers blot for at se, hvad der sker på det idrætslige felt i lokal-samfundet.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Det er besluttet at gøre mødereferater offentlig tilgængelige efter hvert HB-møde.

Referaterne finder du på siden ‘Om SSIF’

Nostalgi

Nostalgiske billeder

Jubilæumsskrift fra Klubhusets 25 års jubilæum