STØT VORES SPONSORER
– DE STØTTER OS OG VORE MEDLEMMER

Som klub er det altid godt med venlige sponsorer til at støtte det daglige arbejde i klubben, samt til at være med til at gøre tingene billigere og dermed lettere tilgængelig for medlemmerne. Sponsorpenge bruger vi fortrinsvis til specifikke formål: dragter og spillertøj til medlemmerne eller specialarrangementer. Vi er naturligvis altid åbne overfor ideer og tiltag fra sponsorernes side, sådan at alle parter kan tilgodeses på bedste måde.


Kalender for badminton