Samværspolitik

På Hovedbestyrelsesmøde den 20. september 2005 godkendtes et forslag til samværspolitik i SSIF.

Det blev besluttet, at den udsendes til alle afdelingsbestyrelser, som uddeler den til alle trænere og instruktører.

Hovedbestyrelsen opfordrer alle bestyrelser til at drøfte samværspolitikken med trænere og instruktører. Det er vigtigt at den enkelte afdeling finder ud af, hvad politikken betyder specielt for den idrætsgren der dyrkes. Det er også vigtigt, at de holdninger, der ligger til grund for samværspolitikken, også bliver kendt og praktiseret blandt børn og unge, der dyrker idræt i Sejs/Svejbæk Idrætsforening.

Hovedbestyrelsen vil senere i løbet af 2006 evaluere politikken efter indlæg fra afdelingerne.

Samværspolitik i Sejs-Svejbæk Idrætsforening september 2005

Sejs-Svejbæk Idrætsforening er et sted, hvor børn og voksne mødes i hverdagen til forskellige aktiviteter. For mange er idrætsforeningen et vigtigt sted. Kontakten til kammerater vedligeholdes, nye venskaber etableres og der er en god blanding af samvær mellem børn, unge og voksne. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vores samværsformer er sunde og positive, så alle har lyst til at komme i foreningen. Vi skal sikre, at der ikke udvikles normer, mønstre og samtaleformer, der udvikler vores børn og unge i en negativ retning.

I Sejs-Svejbæk idrætsforening har vi flg. overordnede samværspolitik:

  1. I SSIF taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
  2. En træner/instruktør skal ikke have eneansvaret for et hold børn.
  3. Alle skal respektere et nej – også i leg.
  4. I forbindelse med ture, stævner o.l. er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med.
  5. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum
  6. Mobiltelefoner skal være slukket til træning.
  7. Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
  8. Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
  9. Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende træner/instruktør kontakte en fra afdelingsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
  10. Alle har pligt til at gå til hovedbestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
  11. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.
  12. Alle trænere/instruktører, der har med børn under 15 år at gøre skal give tilladelse til at næstformanden i SSIF kan indhente en børneattest.

Da det er en overordnet samværspolitik, lægger vi op til at alle afdelinger en gang om året, tager stilling til om der for den enkelte afdeling skal formuleres en mere uddybet samværspolitik.
Hovedbestyrelsen vil evaluere den formulerede samværspolitik en gang om året.

Alle trænere, hjælpere eller instruktører i Sejs-Svejbæk Idrætsforening forpligtiger sig til at gennemlæse og arbejde efter denne samværspolitik.

Hovedbestyrelsen i Sejs Svejbæk Idrætsforening