Nyt i MBT afdelingen

Der er desværre ikke mulighed for at man kan cykle på MTB i foreningsregi på nuværende tidspunkt, men der er mulighed for at skrive på nedenstående facebookside for at finde andre at cykle med i vores skønne natur.

Er der spørgsmål til ovenstående eller generelt om MTB i SSIF kan der rettes henvendelse til Kasper Kjeldsen på mail: kasper.kjeldsen@gmail.com

Vis hensyn når du cykler i skoven

Der er skal være plads til alle, så vis hensyn til andre skovgæster og husk disse retningslinjer når du færdes på mountainbike i skoven

  • Nedsæt farten til under 10 km/t når der sker tæt passage af andre skovgæster (Send i forbifarten gerne et venligt smil og en hilsen. Det gavner sportens image, hver gang).

  • Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi. Brug ringeklokken i god tid.

  • Kør ikke på kortlagte og navngivne fortidsminder (Høje, grave, hulveje, stendiger og lignende).

  • Kør ikke på eller ved siden af trapper. Det slider uforholdsmæssigt meget på trapperne.

  • Respektér Naturstyrelsens eller skovejerens skiltning med “Mountainbike forbudt”. De er opsat af en dybereliggende grund.

  • Værn om og vær med til at beskytte skovens liv – dyr, flora og fauna.

  • Kør aldrig i skovbunden udenfor allerede etablerede stier og spor. Kørsel heller ikke på eller ved siden af da det slider meget på dem. Kørsel på anlagte grustier, MTB-spor, uofficielle trampestier og øvrige cykelspor er fuldt lovligt. Men det er forbudt at skabe nye spor.

  • Undgå at køre på ridestier og de markerede vandrestier uden for skovvejene.

  • Smid ikke dit affald i skoven.

  • Kør med omtanke, færdselsloven gælder også i naturen.…

Undgå også at køre på de mest oplagte vandrestier i området, som f.eks. rundt om Almind sø og på Lovise Høj! Vi har så mange andre steder at køre, så lad de gående brugere af skovene, få fred på disse steder.

Det er forbudt at køre på cykel på Sindbjerg og Stoubjerg og ligeledes er det forbudt at køre ud over det åbne stykke på Lovise Høj!

Cykling i skoven

Citat fra Skov og Naturstyrelsen hjemmeside

“I skovene må du cykle på stier og veje, i private skove dog kun fra kl. 6 til solnedgang. Dermed må du f.eks. ikke cykle i skovbunden og ned af klitterne eller på stendiger. Cykling på disse steder ødelægger nemlig skoven og dens fortidsminder. Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbeskyttelsesloven.

Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og underlaget løst og glat. Den almindelige højrevigepligt gælder også ved kørsel i skoven.”

Kalender cykling